Hatteland Elektriske AS
Kjøpmannsbrotet 3
4351 Kleppe
Man-Fre: 07:00 - 15:00
51 78 87 90

Miljøpolicy for Hatteland Elektriske

Hatteland Elektriske er en installasjonsbedrift som er forpliktet til å bidra til et bærekraftig samfunn og minimere vår påvirkning på miljøet. Vi forstår viktigheten av å ta ansvar for miljøet, og vi er opptatt av å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner.

Våre hovedmålsettinger for å oppnå dette er:

  1. Redusere miljøpåvirkningen: Vi tar sikte på å redusere vårt fotavtrykk ved å begrense energiforbruket, redusere avfall i virksomhet. Dette inkluderer også å redusere utslipp fra transport.
  2. Fokus på energieffektivitet: Vi vil bruke fornybar energi der det er mulig, og vi vil oppmuntre til bevissthet og ansvarlig energibruk blant våre ansatte.
  3. Avfallshåndtering: Gode praksiser for avfallshåndtering og gjenvinning. Dette inkluderer å minimere bruken av farlige materialer og søke miljøvennlige alternativer i produktene vi forhandler.
  4. Klimaendringer: Vi tar klimaendringer på alvor og vil arbeide for å redusere vår karbonavtrykk gjennom tiltak som f.eks. bruk av mer energieffektive teknologier og overgang til fossilfri bilpark.
  5. Overholdelse av lover og forskrifter: Vi vil sørge for at alle våre aktiviteter er i samsvar med gjeldende miljølover og forskrifter. Vi vil også jobbe for å oppfylle relevante standarder og sertifiseringer.
  6. Kontinuerlig forbedring: Vi vil etablere rutiner for å måle og overvåke våre miljøprestasjoner(Miljøfyrtårn portal), og vi vil regelmessig vurdere og rapportere våre fremskritt. Vi vil også oppmuntre til ansattes engasjement og involvering i å utvikle og implementere nye miljøinitiativer.

Vår miljøpolicy er en kontinuerlig prosess som vil bli gjennomgått jevnlig for å sikre at vi opprettholder våre miljøstandarder og fortsetter å forbedre oss. Vi vil også oppfordre våre kunder og samarbeidspartnere til å delta i vår innsats for å bevare miljøet og skape en bærekraftig fremtid.